Made for Better Future

Innowacyjna technologia, pozwalająca na skojarzoną produkcję wysokogatunkowego biocarbonu oraz ekologicznego i taniego ciepła

New technology production

Karbonizer NTT-1 ekologiczne ciepło

Większość małych i średnich ciepłowni oraz obiektów ciepłowniczych opartych na paliwach kopalnych w Polsce wymaga gruntownej modernizacji, aby spełnić wymogi ochrony środowiska - to ponad 400 lokalizacji. Wymagają one wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne.

Karbonizer NTT-1, produkując ciepło i biowęgiel, zaliczany jest do urządzeń zeroemisyjnych, a spaliny, w zależności od zastosowanego paliwa, mogą mieć skład podobny do tych pochodzących z gazu ziemnego.

Współpraca z partnerami biznesowymi

Cennik hurtowy

Cennik detaliczny

Liczby mówią same za siebie
The numbers speak for themselves

Znaczący wolumen przewiezionych towarów, długa lista klientów, wieloletnie doświadczenie w branży
Significant volume of transported goods, long list of customers, many years of experience in the industry

obniżone koszty energii
reduced energy costs

mocy cieplnej
heat output

mgałęzi przemysłu z zapotrzebowaniem na biowęgiel
industries with demand for bio-carbon

Zainteresowany? Napisz do nas już dziś!

Are you interested? Write to us today!