Biocarbon
- surowiec przyszłości

Biocarbon znajduje zastosowanie w coraz większym obszarze przemysłu, jednocześnie wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego

Biocarbon

Biocarbon znajduje zastosowanie w coraz większym obszarze przemysłu i może być używany m.in. jako polepszacz gleby, składnik nawozów i kompostów, dodatek do pasz dla zwierząt, w farmacji, w kosmetologii, do produkcji wyrobów ochronnych czy też jako materiał filtracyjny, absorbent dla różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Produkowany przez nas biocarbon charakteryzuje się doskonałymi parametrami, potwierdzonymi przez akredytowane laboratorium EBC (European Biochar Certificate). Czystość biocarbonu osiągana na naszym urządzeniu wynosi od 80 do 94% zawartości pierwiastka C w masie biocarbonu. 

Biocarbon oprócz znakomitych właściwości fizycznych i chemicznych oraz wysokiego stopnia czystości może być wykorzystywany głównie jako:

  • Składnik nawozów lub kompostów. Porowata struktura biocarbonu oraz odporność na działania środowiska glebowego pozwala tworzyć na bazie biocarbonu nawozy, mieszając go z różnymi dodatkami i składnikami, trwale utrzymując je w strefie systemu korzeniowego, by łatwo mogły być przyswajane przez systemy korzeniowe roślin, zapobiegając łatwemu wypłukiwaniu ich w głębsze warstwy ziemi, poza zasięg roślin.
  • Polepszacz gleby, poprawiający jej strukturę oraz stosunek C:N. Porowata struktura ziaren biocarbonu wprowadzonego do gleby, przy praktycznej odporności na mineralizację, stwarza wiele korzystnych cech tak utworzonemu kompleksowi sorpcyjnemu, decydującemu o żyzności gleby.
  • Zeroemisyjne lub niskoemisyjne (w mieszaninie z węglem) paliwo. Niska zawartość popiołu oraz wysoka wartość opałowa biocarbonu przy ograniczonej zawartości alkaliów oraz wysokiej podatności przemiałowej, powoduje, że paliwo to zalicza się do grupy paliw ultra czystych i zeroemisyjnych.
  • Dodatek do pasz i leków. Nową, lecz bardzo obiecującą dziedziną zastosowań biocarbonu jest produkcja pasz i leków. Duże zdolności sorpcyjne biocarbonu po dodaniu go do pasz pozwolą na wyeliminowanie wielu szkodliwych dla dobrostanu zwierząt hodowlanych i drobiu dodatków paszowych, poprawiając tym samym zakres i skalę wykorzystania ich odchodów do produkcji rolnej oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.
  • Materiał filtracyjny, absorbent dla różnego rodzaju zanieczyszczeń.

 

Nasz biocarbon wysyłamy w opakowaniach typu bigbag, które napełniamy ok. 1,3 m3 produktu. Dodatkowo dla uzyskania bezpieczeństwa zarówno transportu, jak i przechowywania, podnosimy odpowiednio wilgotność naszego biocarbonu do 12-16%. 

Rodzaj i sposób transportu zawsze uzgadniamy z odbiorcą.

Zainteresowany? Napisz do nas już dziś!

Are you interested? Write to us today!