Ekologiczne ciepło

Karbonizer NTT-1 produkując ciepło z biomasy,
zaliczany jest do urządzeń zeroemisyjnych

Ekologiczne ciepło

Proponowane urządzenie wytwarza strumień ciepła o mocy 2-5 MWth i jest skonstruowane jako pojedyncza jednostka mogąca tworzyć, poprzez multiplikację, moduły o zwielokrotnionej mocy. Zainstalowane w ten sposób urządzenia obniżają koszty wytwarzania energii o minimum 15% w stosunku do generowanych przez tradycyjne źródła energii pracujące w danej lokalizacji.

Większość małych i średnich ciepłowni oraz obiektów ciepłowniczych opartych na paliwach kopalnych w Polsce wymaga gruntownej modernizacji, aby spełnić wymogi ochrony środowiska – to ponad 400 lokalizacji. Wymagają one wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Karbonizer NTT-1 produkując ciepło i biocarbon zaliczany jest do urządzeń zeroemisyjnych, a spaliny, w zależności od zastosowanego paliwa, mogą mieć skład chemiczny podobny do tych pochodzących ze spalania gazu ziemnego. 

Zainteresowany? Napisz do nas już dziś!

Are you interested? Write to us today!