Karbonizer

Karbonizer NTT-1 to urządzenie do produkcji ciepła ze spalania gazów wytlewnych z biomasy oraz biocarbonu o wysokiej czystości.

Karbonizer

Skojarzona produkcja umożliwia uzyskanie wysokiej rentowności, znacznie przewyższającej tą, którą z trudem uzyskuje się w urządzeniach dedykowanych do spalania biomasy, wytwarzających jedynie ciepło i/lub energię elektryczną. Przedmiotowe urządzenie generuje moc cieplną w przedziale od 2MW do 5MW w strumieniu gorących spalin z możliwością pracy w stanie utrzymania gotowości.

Przedmiotowe urządzenie ze względów ekonomicznych jest rozwiązaniem bardziej opłacalnym od urządzeń, które całkowicie spalają biomasę, wytwarzając jedynie ciepło i/lub energię elektryczną. Wartością dodaną wpływającą na wysoką rentowność Karbonizera NTT-1 jest powstawanie w procesie produkcyjnym dużych ilości wysokogatunkowego biocarbonu zamiast popiołów.

Urządzenia przez nas oferowane dysponują mocą cieplną w przedziale od 2 do 5 MW w strumieniu gorących spalin z możliwością pracy w stanie utrzymania gotowości.

W zależności od strumienia przetwarzanej surowej biomasy oraz jej wilgotności, nasze reaktory uwęglania mogą być zintegrowane z suszarniami – także opatentowanymi (opcja) oraz kotłami odzyskowymi wodnymi lub parowymi (opcja), a co za tym idzie również z turbozespołami do produkcji energii elektrycznej (opcja).

Podczas procesu karbonizacji, powstaje ciepło o temperaturze dochodzącej do 1300oC (w razie potrzeb możliwe jest zaprojektowanie układu dopalania, mogącego generować temperatury około 1600oC), które można wykorzystać jako ciepło technologiczne w parze i ciepłej wodzie.

 

Urządzenie umożliwia przetwarzanie w ciepło i biocarbon szerokiej gamy biomas takich jak: 

biomasa rolna
(słoma, siano, trawy, ziarna)

pellet

odpady przemysłu spożywczego

biomasa z odpadów
komunalnych, przemysłowych, ferm drobiu oraz pieczarkarni

mieszanina odpadów biomasy
węgla kamiennego i/lub brunatnego

poferment z biogazowni
samodzielnie lub w mieszaninach innych biomas w celu uzyskania lepszego efektu cieplnego

Tak szerokie spektrum surowca wsadowego czyni Karbonizer NTT-1 uniwersalnym narzędziem do wytwarzania ekologicznego ciepła i biocarbonu (lub uwęglonej mieszanki surowców różnego pochodzenia) o równie szerokim zakresie zastosowań.

Wieloletnie prace badawcze, testy oraz kolejne iteracje wdrożeniowe do produkcji pozwoliły nam stworzyć urządzenie zdolne do skojarzonego wytwarzania wysokojakościowego biocarbonu oraz ciepła przy jednoczesnym zachowaniu norm związanych z ochroną środowiska oraz w pełnej zgodzie z wymogami przepisów OZE.

Technologia uzyskała ochronę patentową. Pat. Nr 231128

Zainteresowany? Napisz do nas już dziś!

Are you interested? Write to us today!